ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ :   คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่อยู่ 135/8 หมู่ที่ 3  บ้านโสร่ง  ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี  94160

TEL  : 0-73420-416      FAX  : 0-73420-416